1. 舟山诗词网
  2. 古诗大全
  3. 山居三首(一作郑遨诗)古诗阅读

山居三首(一作郑遨诗)

 

作者: 唐代    杜光庭

山居三首(一作郑遨诗)原文

闷见有人寻,移庵更入深。落花流涧水,明月照松林。
醉劝头陀酒,闲教孺子吟。身同云外鹤,断得世尘侵。
冥心栖太室,散发浸流泉。采柏时逢麝,看云忽见仙。
夏狂冲雨戏,春醉戴花眠。绝顶登云望,东都一点烟。
不求朝野知,卧见岁华移。采药归侵夜,听松饭过时。
荷竿寻水钓,背局上岩棋。祭庙人来说,中原正乱离。

山居三首(一作郑遨诗)拼音解读

mèn jiàn yǒu rén xún ,yí ān gèng rù shēn 。luò huā liú jiàn shuǐ ,míng yuè zhào sōng lín 。
zuì quàn tóu tuó jiǔ ,xián jiāo rú zǐ yín 。shēn tóng yún wài hè ,duàn dé shì chén qīn 。
míng xīn qī tài shì ,sàn fā jìn liú quán 。cǎi bǎi shí féng shè ,kàn yún hū jiàn xiān 。
xià kuáng chōng yǔ xì ,chūn zuì dài huā mián 。jué dǐng dēng yún wàng ,dōng dōu yī diǎn yān 。
bú qiú cháo yě zhī ,wò jiàn suì huá yí 。cǎi yào guī qīn yè ,tīng sōng fàn guò shí 。
hé gān xún shuǐ diào ,bèi jú shàng yán qí 。jì miào rén lái shuō ,zhōng yuán zhèng luàn lí 。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

山居三首(一作郑遨诗)原文,山居三首(一作郑遨诗)翻译,山居三首(一作郑遨诗)赏析,山居三首(一作郑遨诗)阅读答案,出自杜光庭的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。 古诗文网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.walenglish.com/shi/45083.html

« 上一首
下一首 »