梦为吴泰伯作胜儿歌原文,翻译,赏析_拼音版_作者刘景复 

梦为吴泰伯作胜儿歌

作者:刘景复 朝代:唐代
梦为吴泰伯作胜儿歌原文
繁弦已停杂吹歇,胜儿调弄逻娑拨。四弦拢撚三五声,
唤起边风驻明月。大声嘈嘈奔淈淈,浪蹙波翻倒溟渤。
小弦切切怨飔飔,鬼哭神悲秋窸窣.倒腕斜挑掣流电,
春雷直戛腾秋鹘。汉妃徒得端正名,秦女虚夸有仙骨。
我闻天宝十年前,凉州未作西戎窟。麻衣右衽皆汉民,
不省胡尘暂蓬勃。太平之末狂胡乱,犬豕崩腾恣唐突。
玄宗未到万里桥,东洛西京一时没。汉土民皆没为虏,
饮恨吞声空嗢咽。时看汉月望汉天,怨气冲星成彗孛。
国门之西八九镇,高城深垒闭闲卒。河湟咫尺不能收,
挽粟推车徒兀兀。今朝闻奏凉州曲,使我心神暗超忽。
胜儿若向边塞弹,征人泪血应阑干。
梦为吴泰伯作胜儿歌拼音解读
fán xián yǐ tíng zá chuī xiē ,shèng ér diào nòng luó suō bō 。sì xián lǒng niǎn sān wǔ shēng ,
huàn qǐ biān fēng zhù míng yuè 。dà shēng cáo cáo bēn gǔ gǔ ,làng cù bō fān dǎo míng bó 。
xiǎo xián qiē qiē yuàn sī sī ,guǐ kū shén bēi qiū xī sū .dǎo wàn xié tiāo chè liú diàn ,
chūn léi zhí jiá téng qiū gǔ 。hàn fēi tú dé duān zhèng míng ,qín nǚ xū kuā yǒu xiān gǔ 。
wǒ wén tiān bǎo shí nián qián ,liáng zhōu wèi zuò xī róng kū 。má yī yòu rèn jiē hàn mín ,
bú shěng hú chén zàn péng bó 。tài píng zhī mò kuáng hú luàn ,quǎn shǐ bēng téng zì táng tū 。
xuán zōng wèi dào wàn lǐ qiáo ,dōng luò xī jīng yī shí méi 。hàn tǔ mín jiē méi wéi lǔ ,
yǐn hèn tūn shēng kōng wà yān 。shí kàn hàn yuè wàng hàn tiān ,yuàn qì chōng xīng chéng huì bó 。
guó mén zhī xī bā jiǔ zhèn ,gāo chéng shēn lěi bì xián zú 。hé huáng zhǐ chǐ bú néng shōu ,
wǎn sù tuī chē tú wū wū 。jīn cháo wén zòu liáng zhōu qǔ ,shǐ wǒ xīn shén àn chāo hū 。
shèng ér ruò xiàng biān sāi dàn ,zhēng rén lèi xuè yīng lán gàn 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

梦为吴泰伯作胜儿歌原文,梦为吴泰伯作胜儿歌翻译,梦为吴泰伯作胜儿歌赏析,梦为吴泰伯作胜儿歌阅读答案,出自刘景复的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.walenglish.com/shi/45481.html

诗词类别

刘景复的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语