【双调】风入松原文,翻译,赏析_拼音版_作者商衟 

【双调】风入松

作者:商衟 朝代:元代
【双调】风入松原文

嫩橙初破酒微温,银烛照黄昏。玉人座上娇如许,低低唱白雪阳春。谁管狂风过处,那知瑞雪屯门。

【乔牌儿】画堂更漏冷,金炉篆烟尽。厮偎厮抱心儿顺,百年姻两意肯。

【新水令】晓鸡三唱凤离群,空回首楚台云褪。枕上欢,霎儿恩。漏永更长,怎支持许多闷?

【搅筝琶】萦方寸,两叶翠眉颦。万想千思,行眠立盹。半世买风流,费尽精神。呆心儿掩然容易亲,吃不过温存。

【离亭宴煞】客窗夜永愁成阵,冷清清有谁存问?汉宫中金闺梦断,秦台上玉箫声尽。昨夜欢,今宵恨,都只为风风韵韵。相见话偏多,孤眠睡不稳。暮云楼阁景萧疏,秋水泛萍湖。几双鸣鹭蒹葭浦,昏鸦噪争宿林木。锁闲愁朱扉半掩,约西风绣帘低簌。

【乔牌儿】倦将鸳被舒,愁把黛眉蹙。戍楼寒角声凄楚,引初更催禁鼓。

【新水令】夜深香烬冷金炉,对银釭甚娘情绪。和泪看,寄来书。诉不尽相思,尽写做断肠句。

【搅筝琶】心怞忬,刚道不思虑。除饮香醪,醉时节睡足。但合眼见他来,欲语从初。言不尽受过无限苦,恰欲待欢娱。

【离亭宴煞】秋声儿也是无情物,忽惊回楚台人去。酒醒时鸾孤凤只,梦回时枕剩衾余。塞雁哀,寒蛩絮,会把离人对付。翠竹响西风,苍梧战秋雨。

【双调】风入松拼音解读

nèn chéng chū pò jiǔ wēi wēn ,yín zhú zhào huáng hūn 。yù rén zuò shàng jiāo rú xǔ ,dī dī chàng bái xuě yáng chūn 。shuí guǎn kuáng fēng guò chù ,nà zhī ruì xuě tún mén 。

【qiáo pái ér 】huà táng gèng lòu lěng ,jīn lú zhuàn yān jìn 。sī wēi sī bào xīn ér shùn ,bǎi nián yīn liǎng yì kěn 。

【xīn shuǐ lìng 】xiǎo jī sān chàng fèng lí qún ,kōng huí shǒu chǔ tái yún tuì 。zhěn shàng huān ,shà ér ēn 。lòu yǒng gèng zhǎng ,zěn zhī chí xǔ duō mèn ?

【jiǎo zhēng pá 】yíng fāng cùn ,liǎng yè cuì méi pín 。wàn xiǎng qiān sī ,háng mián lì dǔn 。bàn shì mǎi fēng liú ,fèi jìn jīng shén 。dāi xīn ér yǎn rán róng yì qīn ,chī bú guò wēn cún 。

【lí tíng yàn shà 】kè chuāng yè yǒng chóu chéng zhèn ,lěng qīng qīng yǒu shuí cún wèn ?hàn gōng zhōng jīn guī mèng duàn ,qín tái shàng yù xiāo shēng jìn 。zuó yè huān ,jīn xiāo hèn ,dōu zhī wéi fēng fēng yùn yùn 。xiàng jiàn huà piān duō ,gū mián shuì bú wěn 。mù yún lóu gé jǐng xiāo shū ,qiū shuǐ fàn píng hú 。jǐ shuāng míng lù jiān jiā pǔ ,hūn yā zào zhēng xiǔ lín mù 。suǒ xián chóu zhū fēi bàn yǎn ,yuē xī fēng xiù lián dī sù 。

【qiáo pái ér 】juàn jiāng yuān bèi shū ,chóu bǎ dài méi cù 。shù lóu hán jiǎo shēng qī chǔ ,yǐn chū gèng cuī jìn gǔ 。

【xīn shuǐ lìng 】yè shēn xiāng jìn lěng jīn lú ,duì yín gāng shèn niáng qíng xù 。hé lèi kàn ,jì lái shū 。sù bú jìn xiàng sī ,jìn xiě zuò duàn cháng jù 。

【jiǎo zhēng pá 】xīn yóu yù ,gāng dào bú sī lǜ 。chú yǐn xiāng láo ,zuì shí jiē shuì zú 。dàn hé yǎn jiàn tā lái ,yù yǔ cóng chū 。yán bú jìn shòu guò wú xiàn kǔ ,qià yù dài huān yú 。

【lí tíng yàn shà 】qiū shēng ér yě shì wú qíng wù ,hū jīng huí chǔ tái rén qù 。jiǔ xǐng shí luán gū fèng zhī ,mèng huí shí zhěn shèng qīn yú 。sāi yàn āi ,hán qióng xù ,huì bǎ lí rén duì fù 。cuì zhú xiǎng xī fēng ,cāng wú zhàn qiū yǔ 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

【双调】风入松原文,【双调】风入松翻译,【双调】风入松赏析,【双调】风入松阅读答案,出自商衟的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。翰林诗词网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.walenglish.com/shi/59833.html

诗词类别

商衟的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语