1. 舟山诗词网
  2. 古诗大全
  3. 【越调】天净沙_马谦斋园亭古诗阅读

【越调】天净沙_马谦斋园亭

 

作者: 元代    张可久

【越调】天净沙_马谦斋园亭原文

马谦斋园亭

簪缨席上团栾,杖藜松下盘桓,喷玉西风脆管。雪芳亭畔,秋香一树金丸。

雪中酬王一山

瑶园树老琼枝,玉奴酒捧金卮,十二阑干倚徙。探梅人至,灞桥诗等多时。

春情

一言半语恩情,三番两次丁宁,万劫千生誓盟。柳衰花病,春风何处莺莺?

明月楼上有赠

意中千里婵娟,楼头几度团圆?灯下些儿空便。柳惊花颤,何时长在樽前?

由德清道院来杭

丹炉好养朱砂,洞门长掩青霞,又上西湖去马。放心不下,姚源亭梅花。

寒夜书事

月移影落冰池,烟消香护帘衣,枕上佳人未知,雪篝重被,小梅招得春归。

桃源洞

苍云朵朵奇峰,翠蓬隐隐仙宫,醉眼帘花儿重?小桃溪洞,刘郎不信秋风。

春晚

翠帘不卷钩闲,华堂长见门关,血指频将泪弹。玉人愁惯,杏花楼上春残。

秋感

翠萍波底游鱼,碧梧井上啼乌,独立西风院宇。相思何处?芭蕉一卷愁书。

【越调】天净沙_马谦斋园亭拼音解读

mǎ qiān zhāi yuán tíng

zān yīng xí shàng tuán luán ,zhàng lí sōng xià pán huán ,pēn yù xī fēng cuì guǎn 。xuě fāng tíng pàn ,qiū xiāng yī shù jīn wán 。

xuě zhōng chóu wáng yī shān

yáo yuán shù lǎo qióng zhī ,yù nú jiǔ pěng jīn zhī ,shí èr lán gàn yǐ xǐ 。tàn méi rén zhì ,bà qiáo shī děng duō shí 。

chūn qíng

yī yán bàn yǔ ēn qíng ,sān fān liǎng cì dīng níng ,wàn jié qiān shēng shì méng 。liǔ shuāi huā bìng ,chūn fēng hé chù yīng yīng ?

míng yuè lóu shàng yǒu zèng

yì zhōng qiān lǐ chán juān ,lóu tóu jǐ dù tuán yuán ?dēng xià xiē ér kōng biàn 。liǔ jīng huā chàn ,hé shí zhǎng zài zūn qián ?

yóu dé qīng dào yuàn lái háng

dān lú hǎo yǎng zhū shā ,dòng mén zhǎng yǎn qīng xiá ,yòu shàng xī hú qù mǎ 。fàng xīn bú xià ,yáo yuán tíng méi huā 。

hán yè shū shì

yuè yí yǐng luò bīng chí ,yān xiāo xiāng hù lián yī ,zhěn shàng jiā rén wèi zhī ,xuě gōu zhòng bèi ,xiǎo méi zhāo dé chūn guī 。

táo yuán dòng

cāng yún duǒ duǒ qí fēng ,cuì péng yǐn yǐn xiān gōng ,zuì yǎn lián huā ér zhòng ?xiǎo táo xī dòng ,liú láng bú xìn qiū fēng 。

chūn wǎn

cuì lián bú juàn gōu xián ,huá táng zhǎng jiàn mén guān ,xuè zhǐ pín jiāng lèi dàn 。yù rén chóu guàn ,xìng huā lóu shàng chūn cán 。

qiū gǎn

cuì píng bō dǐ yóu yú ,bì wú jǐng shàng tí wū ,dú lì xī fēng yuàn yǔ 。xiàng sī hé chù ?bā jiāo yī juàn chóu shū 。

提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

张可久 张可久张可久(约1270~1348以后)字小山(一说名伯远,字可久,号小山)(《尧山堂外纪》);一说名张可久肖像(林晋生作)可久,字伯远,号小山(《词综》);又一说字仲远,号小山(《四库全书总目提要》),庆元(治所在今浙江宁波鄞县)人,元朝重要散曲家,剧作家,与乔吉并称“双壁”,与张养浩合为“二张”。… 详情

【越调】天净沙_马谦斋园亭原文,【越调】天净沙_马谦斋园亭翻译,【越调】天净沙_马谦斋园亭赏析,【越调】天净沙_马谦斋园亭阅读答案,出自张可久的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。 古诗文网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.walenglish.com/shi/59989.html

« 上一首
下一首 »